Judul Buku

Penerbit

Tahun Terbit

ISBN

Penulis

: Daqaiq al-furuq fi ashwat al-lughah al-'arabiyyah

: UQIPress

: 2020

: 978-602-52662-6-3

: Dr. Muh. Abrar, M.Pd.